LONDON – City White Matt Deco 3″x8.7″ Ceramic Wall Tile

LONDON CITY WHITE MATT DECO – matches with – LONDON WHITE MATT DEMI-BULLNOSE